ประกาศสถานเอกอัครราชทูตฯ

ที่ ๑๑/๒๕๖๖ เรื่อง ขอเรียนเชิญชุมชนไทยเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาส วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๖

22 พ.ย. 2566

ที่ ๗/๒๕๖๖ เรื่อง แจ้งเตือนคนไทยเกี่ยวกับการชุมนุมประท้วงในเปรู

19 ก.ค. 2566

ที่ ๓/๒๕๖๖ เรื่อง แจ้งเตือนคนไทยเกี่ยวกับสถานการณ์การเมืองในเปรู ฉบับที่ ๕

24 ม.ค. 2566

ที่ ๒/๒๕๖๖ เรื่อง แจ้งเตือนคนไทยเกี่ยวกับสถานการณ์การเมืองในเปรู ฉบับที่ ๔

18 ม.ค. 2566

ที่ ๑/๒๕๖๖ เรื่อง แจ้งเตือนคนไทยเกี่ยวกับสถานการณ์การเมืองในเปรู ฉบับที่ ๓

11 ม.ค. 2566

ที่ ๑๑/๒๕๖๕ เรื่อง แจ้งเตือนคนไทยเกี่ยวกับสถานการณ์การเมืองในเปรู ฉบับที่ ๒

11 ม.ค. 2566