ข่าวสารและกิจกรรมของสถานเอกอัครราชทูตฯ ดูทั้งหมด
ประเทศไทยผ่อนคลายมาตรการสำหรับผู้เดินทางจากต่างประเทศ
ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 2564 เป็นต้นไป ประเทศไทยเริ่มผ่อนคลายมาตรการสำหรับผู้ที่เดินทางเข้าประเทศไทยจากต่างประเทศ โดยสรุปมาตรการ ดังต่อไปนี้
ดูทั้งหมด
ประกาศสถานเอกอัครราชทูตฯดูทั้งหมด

29 มี.ค. 2564

ประเทศไทยผ่อนคลายมาตรการสำหรับผู้เดินทางจากต่างประเทศ

12 มี.ค. 2564

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลิมา ที่ 1/2564 เรื่อง การปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทางในต่างประเทศ

12 พ.ย. 2563

ประกาศสถานเอกอัครราชทูตฯ ที่ 5/2563 เรื่อง แจ้งเตือนคนไทยเกี่ยวกับการชุมนุมประท้วงในเปรู

28 พ.ย. 2562

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลิมา เรื่อง คำเตือนคนไทยที่พำนักในกรุงโบโกตา ประเทศโคลอมเบีย

15 พ.ย. 2562

ประกาศสถานเอกอัครราชทูตฯ เรื่องคำเตือนคนไทยเกี่ยวกับการเดินทางในโบลิเวีย

15 พ.ย. 2562

ขอเรียนเชิญชุมชนไทยในสาธารณรัฐเปรูเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรอง เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒
ดูทั้งหมด
โอกาสธุรกิจไทยกับ globthailand
ข่าวสารและกิจกรรมของฝ่ายกงสุลดูทั้งหมด
ประเทศไทยผ่อนคลายมาตรการสำหรับผู้เดินทางจากต่างประเทศ

29 มี.ค. 2564

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลิมา ที่ 1/2564 เรื่อง การปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทางในต่างประเทศ

12 มี.ค. 2564

มาตรการเพิ่มเติมสำหรับผู้ที่จะเดินทางไปยังประเทศไทย: แอพพลิเคชัน "ThailandPlus"

18 ม.ค. 2564

การใช้งานระบบลงทะเบียนเพื่อรับหนังสือรับรองเพื่อเดินทางเข้าประเทศไทย (Certificate of Entry – COE) ผ่านระบบออนไลน์

5 พ.ย. 2563

กระทรวงการท่องเที่ยวฯ ของเปรู เปิดระบบลงทะเบียนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ตกค้างอยู่ในเปรูในช่วงการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน (16-30 มี.ค. 2563)

20 มี.ค. 2563

ดูทั้งหมด