ข่าวเด่น | Highlights ดูทั้งหมด
มาตรการเดินทางเข้าประเทศไทยทางอากาศ ตั้งแต่วันที่ 10 ม.ค. 2566 เป็นต้นไป
ในชั้นนี้ เฉพาะสำหรับผู้เดินทางที่มาจากประเทศ/พื้นที่ ที่กำหนดให้มีผลตรวจโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR เป็นลบ ก่อนเดินออกจากประเทศไทย ได้แก่ จีน และ อินเดีย
ดูทั้งหมด
ข่าวสารนิเทศ | Press Releasesดูทั้งหมด

10 ม.ค. 2566

มาตรการเดินทางเข้าประเทศไทยทางอากาศ ตั้งแต่วันที่ 10 ม.ค. 2566 เป็นต้นไป

4 ก.ค. 2565

มาตรการเข้าประเทศไทยสำหรับคนไทยและคนต่างชาติ (ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป)

4 เม.ย. 2565

ข้อมูลมาตรการและแนวปฏิบัติสำหรับคนไทยและคนต่างชาติที่ประสงค์จะเดินทางเข้าประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 2565 เป็นต้นไป

28 ก.พ. 2565

ข้อมูลมาตรการและแนวปฏิบัติสำหรับคนไทยและคนต่างชาติที่ประสงค์จะเดินทางเข้าประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. 2565 เป็นต้นไป

25 ก.พ. 2565

แจ้งที่อยู่อีเมลใหม่ของฝ่ายกงสุล

28 ม.ค. 2565

ข้อมูลมาตรการและแนวปฏิบัติสำหรับคนไทยและคนต่างชาติที่ประสงค์จะเดินทางเข้าประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 2565 เป็นต้นไป
ดูทั้งหมด
ประกาศสถานเอกอัครราชทูตฯดูทั้งหมด
ที่ ๓/๒๕๖๖ เรื่อง แจ้งเตือนคนไทยเกี่ยวกับสถานการณ์การเมืองในเปรู ฉบับที่ ๕

24 ม.ค. 2566

ที่ ๒/๒๕๖๖ เรื่อง แจ้งเตือนคนไทยเกี่ยวกับสถานการณ์การเมืองในเปรู ฉบับที่ ๔

18 ม.ค. 2566

ที่ ๑/๒๕๖๖ เรื่อง แจ้งเตือนคนไทยเกี่ยวกับสถานการณ์การเมืองในเปรู ฉบับที่ ๓

11 ม.ค. 2566

ที่ ๑๑/๒๕๖๕ เรื่อง แจ้งเตือนคนไทยเกี่ยวกับสถานการณ์การเมืองในเปรู ฉบับที่ ๒

11 ม.ค. 2566

ดูทั้งหมด
ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในต่างประเทศ