สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลิมา

                         

 

ที่อยู่ : 678 Avenue Coronel Portillo , San Isidro,Lima, Peru

หมายเลขโทรศัพท์ : +51 1 6375620 - 1

อีเมล : thaiembassy.lim@mfa.mail.go.th

อีเมลสำหรับการสอบถามเกี่ยวกับการตรวจลงตราหนังสือเดินทางต่างชาติ : thaiembassylima@gmail.com

 

 

 

แผนที่การเดินทาง :