สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลิมา (Lima)

รายละเอียดสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลิมา


(Lima)

ที่ตั้ง

AV. CONRONEL PORTILLO 678, SAN ISIDRO,LIMA. REPUBLIC OF PERU

เบอร์ติดต่อ

(51 1)637 5620(511)637 5621 ออท : (511) 637 5623 อทป : (511) 637 5622

แฟ็กซ์

(51 1) 638 4073

อีเมล

เว็บไซต์

รายชื่อบุคลากร

Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary
(Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary)

-

Minister Counsellor
(Minister Counsellor)

- นางชญานิษฐ์ ปาสาทิกะ
(MRS. CHAYANIT PASATIKA)

First Secretary
(First Secretary)

- นางสาวมนัสสินี มุทธาธาร
(MISS MANASSINEE MOOTTATARN)

- นายปฐวี อินทรอภัยพงษ์
(MR. PATAVEE INTARA-APAIPONG)

Second Secretary
(Second Secretary)

- นางสาวจริยา วงศ์พิมล
(MISS CHARIYA WONGPHIMON)

Third Secretary
(Third Secretary)

-