สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลิมา (Lima)

รายละเอียดสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลิมา
(Lima)

ที่ตั้ง

AV. CONRONEL PORTILLO 678, SAN ISIDRO,LIMA. REPUBLIC OF PERU

เบอร์ติดต่อ

(51 1)637 5620(511)637 5621 ออท : (511) 637 5623 อทป : (511) 637 5622

แฟ็กซ์

(51 1) 638 4073

อีเมล

เว็บไซต์

รายชื่อบุคลากร

Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary
(Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary)

- นายพิษณุ โสภณ
(MR. PISANU SOBHON)

Minister Counsellor
(Minister Counsellor)

- นายตรีเทพ นพคุณ
(MR. THREETEP NOPKHUN)

Counsellor
(Counsellor)

- นางสาวปิยะพธู รักษ์ตานนท์ชัย
(MISS PIYAPATHU RUKTANONCHAI)

- นายจักริน เจริญภักดิ์
(MR. JUCKARIN CHAROENPHUK)

Second Secretary
(Second Secretary)

- นางสาวจริยา วงศ์พิมล
(MISS CHARIYA WONGPHIMON)