กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ณ ศูนย์พักพิงผู้สูงอายุ Virgen Del Carmen

กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ณ ศูนย์พักพิงผู้สูงอายุ Virgen Del Carmen

วันที่นำเข้าข้อมูล 21 ธ.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 21 ธ.ค. 2566

| 735 view

เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ นายพิษณุ โสภณ เอกอัครราชทูต ณ กรุงลิมา ได้นำคณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ร่วมกันจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ มอบอาหารกลางวันจำนวน ๑๐๐ กล่อง และสิ่งของบริจาคให้แก่ศูนย์พักพิงผู้สูงอายุ Virgen Del Carmen

กิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการจิตอาสาพระราชทาน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ และเพื่อช่วยเผยแพร่ภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทย และส่งเสริมความเป็นจิตอาสาและการอุทิศตนเพื่อสาธารณประโยชน์

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ