วันชาติไทย ๕ ธันวาคม ๒๕๖๖

วันชาติไทย ๕ ธันวาคม ๒๕๖๖

วันที่นำเข้าข้อมูล 5 ธ.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 5 ธ.ค. 2566

| 748 view
เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๙.๐๐ - ๒๑.๐๐ น. สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลิมา ได้จัดงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ ที่ห้อง Salón Paracas โรงแรม Swissotel Lima โดยมีนายตรีเทพ นพคุณ อุปทูตฯ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลิมา เป็นประธานในพิธี และนาย Elmer José Germán Gonzalo Schialer Salcedo ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ผู้แทนรัฐบาลเปรู เป็นแขกเกียรติยศ และมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ พร้อมครอบครัว ชุมชนไทยที่พำนักในสาธารณรัฐเปรู เจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศเปรู คณะทูตานุทูตและกงสุลในกรุงลิมา ตลอดจนผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสื่อมวลชนเปรู เข้าร่วมงานประมาณ ๒๐๐ คน โดยภายในงานเลี้ยงรับรองดังกล่าว สถานเอกอัครรราชทูตฯ ได้เชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จำนวนกว่า ๓๐ บทเพลง บรรเลงตลอดงาน เพื่อเทิดพระเกียรติและเผยแพร่พระอัจฉริยภาพด้านดนตรีของพระองค์
 
นอกจากนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ยังได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนนาฏยศาสตร์ Gospevara Arts กรุงลิมา และสมาพันธ์มวยไทยแห่งเปรู จัดชุดการแสดงทางวัฒนธรรมไทย ได้แก่ ฟ้อนสาวไหม ระบำกินรีร่อนออกมโนราหบูชายัญ และการสาธิตแม่ไม้มวยไทย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ