ข้อมูลมาตรการและแนวปฏิบัติสำหรับคนไทยและคนต่างชาติที่ประสงค์จะเดินทางเข้าประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 2565 เป็นต้นไป

ข้อมูลมาตรการและแนวปฏิบัติสำหรับคนไทยและคนต่างชาติที่ประสงค์จะเดินทางเข้าประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 2565 เป็นต้นไป

วันที่นำเข้าข้อมูล 4 เม.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 11 ม.ค. 2566

| 1,198 view

รายละเอียดการเดินทางเข้าประเทศไทย
ในรูปแบบ TEST AND GO
(ตั้งแต่ 1 เมษายน 2565 เป็นต้นไป)

S__56852505

 

รายละเอียดการเดินทางเข้าประเทศไทย
ในรูปแบบ Sandbox และ Alternative Quarantine (AQ)
(ตั้งแต่ 1 เมษายน 2565 เป็นต้นไป)

Blue_and_Green_Corporate_Clean_Vaccine_Information_General_Health_Poster_(34)

 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ