ข้อมูลมาตรการและแนวปฏิบัติสำหรับคนไทยและคนต่างชาติที่ประสงค์จะเดินทางเข้าประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. 2565 เป็นต้นไป

ข้อมูลมาตรการและแนวปฏิบัติสำหรับคนไทยและคนต่างชาติที่ประสงค์จะเดินทางเข้าประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. 2565 เป็นต้นไป

วันที่นำเข้าข้อมูล 28 ก.พ. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 11 ม.ค. 2566

| 1,818 view

การเดินทางเข้าประเทศไทยในรูปแบบ TEST AND GO
(ปรับมาตรการใหม่ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565)

 

📌 สรุปการปรับมาตรการใหม่

1. ผู้เดินทางเข้าประเทศไทยในรูปแบบ TEST AND GO ไม่จำเป็นต้องจองโรงแรมที่พัก Day 5 แล้ว แต่ต้องรายงานผลตรวจโควิด จากการตรวจแบบ ATK ด้วยตนเอง ทางแอพพลิเคชัน “หมอชนะ” ในวันที่ 5-6 หลังจากที่เดินทางถึงไทย

2. ลดเกณฑ์วงเงินกรมธรรม์ประกันภัยของชาวต่างชาติเหลือ 20,000 ดอลลาร์สหรัฐ

 

📌 หลักเกณฑ์

1. เป็นผู้ที่ได้รับวัคซีนครบตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด และได้รับอย่างน้อย 14 วัน ก่อนเดินทาง

2. เดินทางมาได้จากทุกประเทศ/ พื้นที่

 

📌 เอกสารประกอบการลงทะเบียน

1. หนังสือเดินทาง

2. เอกสารรับรองการฉีดวัคซีน

     - อายุ 12-17 ปี ได้รับวัคซีน 1 เข็ม ถือว่าฉีดวัคซีนครบ

     - อายุต่ำกว่า 18 ปี ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนต้องลงทะเบียนและเดินทางพร้อมผู้ปกครอง

3. หลักฐานการชำระเงินค่าโรงแรม SHA Extra+ / AQ จำนวน 1 วัน (วันที่เดินทางมาถึง) *รวมทั้งค่าตรวจ RT-PCR 1 ครั้ง ชุดตรวจ ATK self-test 1 ชุด และยานพาหนะรับส่งจากสนามบิน

4. กรมธรรม์ประกันภัยที่ครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลในวงเงินไม่น้อยกว่า 20,000 ดอลลาร์สหรัฐ

    - เอกสารประกันต้องเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยเท่านั้น

    - ผู้มีสัญชาติไทยไม่ต้องมีประกัน

    - ชาวต่างชาติสามารถใช้เอกสารประกันสังคมหรือเอกสารรับรองจากนายจ้าง/ หน่วยงานในไทยแทนได้

 

📌 ขั้นตอนดำเนินการ

1. ลงทะเบียนบนระบบ Thailand Pass ที่ https://tp.consular.go.th/ *ใช้เวลาพิจารณา 3-7 วัน

2. ก่อนเข้าประเทศไทย: ตรวจหาเชื้อแบบ RT-PCR ผลตรวจภายใน 72 ชม. (ก่อนเดินทาง)

    - เอกสารผลตรวจต้องเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยเท่านั้น

    - เด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี ไม่จำเป็นต้องตรวจ แต่ต้องเดินทางพร้อมกับผู้ปกครอง

3. เมื่อเดินทางถึงประเทศไทย: ผ่านจุดตรวจ และเดินทางไปยังโรงแรมด้วยพาหนะโรมแรมในรูปแบบ sealed route

4. ตรวจหาเชื้อแบบ RT-PCR ในวันแรกและรอผลตรวจที่โรงแรม

5. ตรวจ ATK self-test ด้วยตัวเองในวันที่ 5-6 และรายงานผลตรวจผ่านแอพพลิเคชัน “หมอชนะ” หรือช่องทางที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด

 

📌 เว็บไซต์ที่เป็นประโยชน์

1. ตรวจสอบรายชื่อโรงแรมที่พัก AQ และ SHA Extra+ (1) https://web.thailandsha.com/shaextraplus (2) https://bit.ly/3556nel

2. ช่องทางการสำรองโรงแรมที่พักผ่านเว็บไซต์

    (1) สำรองโดยตรงกับทางโรงแรมโดยตรวจสอบช่องทางการติดต่อโรงแรมได้ที่ https://web.thailandsha.com/

    (2) https://asqthailand.com/

    (3) https://asq.locanation.com/  

    (4) https://asq.ascendtravel.com/

    (5) https://www.agoda.com/quarantineth

* ทั้งนี้ โปรดศึกษารายละเอียดให้รอบคอบก่อนสำรองโรงแรมที่พัก โดยแพ็คเกจต้องครอบคลุมค่าค่าตรวจ RT-PCR 1 ครั้ง ชุดตรวจ ATK self-test 1 ชุด และพาหนะรับส่งจากสนามบิน

3. คำถามที่พบบ่อย https://consular.mfa.go.th/th/content/thailand-pass-faqs-2

 

📌 ช่องทางการติดต่อ

1. สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลิมา โทร. +51 1 637 5620 – 1 อีเมล: [email protected]

2. กรมการกงสุล โทร. (66) 02 572 8442 อีเมล: [email protected]

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ