แจ้งที่อยู่อีเมลใหม่ของฝ่ายกงสุล

แจ้งที่อยู่อีเมลใหม่ของฝ่ายกงสุล

วันที่นำเข้าข้อมูล 25 ก.พ. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 29 พ.ย. 2565

| 1,633 view
สถานเอกอัครราชทูต ขอแจ้งที่อยู่อีเมลใหม่ของฝ่ายกงสุล ดังนี้
 
- งานตรวจลงตรา อีเมล [email protected]
 
- งานกงสุลอื่น ๆ อีเมล [email protected]
 
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. 2565 เป็นต้นไป

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ