ข้อมูลมาตรการและแนวปฏิบัติสำหรับคนไทยและคนต่างชาติที่ประสงค์จะเดินทางเข้าประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 2565 เป็นต้นไป

ข้อมูลมาตรการและแนวปฏิบัติสำหรับคนไทยและคนต่างชาติที่ประสงค์จะเดินทางเข้าประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 2565 เป็นต้นไป

วันที่นำเข้าข้อมูล 28 ม.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 11 ม.ค. 2566

| 719 view
การเดินทางเข้าประเทศไทยแบบ Test and Go (สำหรับคนสัญชาติไทย)

เริ่มลงทะเบียนได้ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 2565 ✈️
 
📌 เงื่อนไขผู้เดินทาง
- เดินทางได้จากทุกประเทศ/ พื้นที่
- ได้รับวัคซีนโควิด-19 ครบถ้วนตามเกณฑ์ฉีดวัคซีน
- บุคคลสัญชาติไทยไม่ต้องซื้อประกันภัย
- มีหลักฐานการชำระเงินค่าโรงแรม SHA Extra+ / AQ จำนวน 2 ครั้ง เฉพาะวันที่เดินทางถึง และวันที่ 5 (รวม 2 วัน เท่านั้น)
 
📌 ขั้นตอนการดำเนินการ
1. ลงทะเบียนผ่านระบบ Thailand Pass ที่ https://tp.consular.go.th (ควรลงทะเบียนล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนวันเดินทางจริง)
2. ตรวจหาเชื้อโควิด-19 (ก่อนเดินทาง 72 ชั่วโมง)
3. เดินทางมายังประเทศไทย
4. ตรวจ RT-PCR ครั้งที่ 1 เมื่อเดินทางถึงประเทศไทย (วันที่ 1)
5. ตรวจ RT-PCR ครั้งที่ 2 ระหว่างพำนักในประเทศไทย (วันที่ 5)
 
📌 คำถามที่พบบ่อย : https://consular.mfa.go.th/th/content/thailand-pass-faqs-2
 
📌 โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามภาพประชาสัมพันธ์ที่แนบมานี้
 
Test___Go_1_Feb

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ