เอกอัครราชทูตฯ เข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐเปรู

เอกอัครราชทูตฯ เข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐเปรู

18 ต.ค. 2564

49 view

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2564 นายสรยุทธ ชาสมบัติ เอกอัครราชทูต ณ กรุงลิมา ได้เข้าพบนาย Óscar José Ricardo Maúrtua de Romaña รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปรู ณ อาคาร Torre Tagle กระทรวงการต่างประเทศเปรู ทั้งสองฝ่ายแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ 55 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย - เปรู และเห็นพ้องที่จะสานต่อและพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างกัน โดยเฉพาะการผลักดันการแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูง การส่งเสริมความร่วมมือในกรอบอาเซียนและกลุ่มพันธมิตรแปซิฟิก การขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนระหว่างเปรู-ไทยและเปรู-อาเซียน ซึ่งตอบรับกับบริบท new normal การสนับสนุนการเป็นเจ้าภาพการประชุม APEC ของไทยในปี 2565 และของเปรูในปี APEC 2567 การต่อยอดและเพิ่มพูนความร่วมมือทางเทคนิควิชาการ และการทูตวัฒนธรรม

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ