กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ “5 ธันวาคม 2564”

กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ “5 ธันวาคม 2564”

3 ธ.ค. 2564

76 view
เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2564 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลิมา ได้จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ “5 ธันวาคม 2564” ณ ที่ทำการสถานเอกอัครราชทูตฯ ประกอบด้วย กิจกรรม ดังนี้
 
1. เวลา 11.00 น. นายสรยุทธ ชาสมบัติ เอกอัครราชทูต ณ กรุงลิมา ได้นำคณะชุมชนคนไทยในเปรู รวมทั้งข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ พร้อมครอบครัว ประกอบพิธีวางพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
 
2. เวลา 11.40 น. สถานเอกอัครราชทูตฯ จัดงานเลี้ยงรับรองอาหารกลางวันเนื่องในโอกาสวันชาติไทย ให้แก่ชุมชนคนไทยในเปรู โดยในช่วงพิธีเปิดมีนายสรยุทธ ชาสมบัติ เอกอัครราชทูต กล่าวสุนทรพจน์เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย สถานการณ์ประเทศไทยในปัจจุบัน รวมทั้งความสัมพันธ์ทวิภาคีไทย-เปรู หลังจากนั้น คณะนักแสดงจากสถาบันศิลปะ Gopesvara สมาพันธ์มวยไทยแห่งเปรู และสมาชิกจากชุมชนคนไทยในเปรู ร่วมสาธิตการแสดงศิลปะและวัฒนธรรมไทย ได้แก่ รำบวงสรวง ฟ้อนสาวไหม เซิ้งโปงลาง และมวยไทย
 
การจัดกิจกรรมดังกล่าวได้รับความร่วมมือโดยพร้อมเพรียงกันจากชุมชนคนไทยในเปรู รวมทั้งองค์กรภาคประชาชนของเปรูซึ่งเป็นมิตรประเทศไทย (Friends of Thailand) ในการร่วมกันเฉลิมฉลองวันสำคัญของชาติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร สถานเอกอัครราชทูตฯ จึงขอขอบคุณทุกท่านมา ณ ที่นี้

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ