กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2564 “วันปิยมหาราช”

กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2564 “วันปิยมหาราช”

22 ต.ค. 2564

47 view
เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2564 ณ ที่ทำการสถานเอกอัครราชทูตฯ นายสรยุทธ ชาสมบัติ เอกอัครราชทูต ณ กรุงลิมา ได้นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “วันปิยมหาราช” โดยเอกอัครราชทูตฯ ได้นำผู้เข้าร่วมพิธีถวายพวงมาลาเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ กล่าวสดุดี และหลังจากนั้นยืนสงบนิ่งเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นเวลา 57 วินาที

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ