กิจกรรม Train the Trainers ด้านนาฏศิลป์ไทย

กิจกรรม Train the Trainers ด้านนาฏศิลป์ไทย

วันที่นำเข้าข้อมูล 7 ต.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 7 ต.ค. 2565

| 489 view

เมื่อวันที่ 13 ส.ค. – 1 ต.ค. 2565 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลิมา ร่วมกับสถาบัน Gopesvara Arts ได้จัดกิจกรรม Train-the-trainers ด้านนาฏศิลป์ไทย โดยมีนางสาวสลักจิต ทรรพสุทธิ ครูนาฏศิลป์ไทยจากโรงเรียนรักษ์ไทย กรุงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก เป็นผู้ให้การฝึกสอนการแสดงชุด “ระบำกินรีร่อนออกมโนราห์บูชายัญ” แก่คณะครู นักแสดง และนักเรียนชาวเปรู รวม 12 คน ผ่านทางระบบ zoom meeting

คณะนักแสดงจากสถาบัน Gopesvara Arts จะมีส่วนสำคัญในการร่วมกันกับสถานเอกอัครราชทูตฯเผยแพร่วัฒนธรรมไทยแก่สาธารณชนเปรู โดยที่ผ่านมาได้มีการจัดการแสดงนาฏศิลป์ไทย เช่น ฟ้อนสาวไหม เซิ้งกระติ๊บ รำดอกบัว และรำเกี่ยวข้าว ให้ชาวเปรูรับชมอย่างเป็นประจำในหลายโอกาส

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ