เอกอัครราชทูตฯ เข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปรูเพื่ออำลาในโอกาสที่จะพ้นหน้าที่

เอกอัครราชทูตฯ เข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปรูเพื่ออำลาในโอกาสที่จะพ้นหน้าที่

วันที่นำเข้าข้อมูล 6 ธ.ค. 2565

| 518 view

เมื่อวันที่ 5 ธ.ค. 2565 นายสรยุทธ ชาสมบัติ เอกอัครราชทูต ได้เข้าเยี่ยมคารวะนาย César Rodrigo Landa Arroyo รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปรู ณ พระราชวัง Torre Tagle กระทรวงการต่างประเทศเปรู เพื่ออำลาในโอกาสที่จะพ้นหน้าที่ โดยเอกอัครราชทูตฯ ได้ขอบคุณรัฐมนตรีว่าการฯ และกระทรวงการต่างประเทศเปรูที่สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของตนตลอดระยะเวลาที่ตนดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูต ณ กรุงลิมา รวมทั้งได้ใช้โอกาสดังกล่าวหารือเกี่ยวกับประเด็นที่มีความสนร่วมกันทั้งในกรอบทวิภาคีและพหุภาคี เช่น การเป็นเจ้าภาพการประชุมเอเปคของไทยในปี 2565 และของเปรูในปี 2567 การเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทย-เปรู ความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว ความร่วมมือเพื่อการพัฒนา และการทูตวัฒนธรรม เป็นต้น

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ