ยกเลิกมาตรการตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ COVID-19 สำหรับผู้เดินทางเข้าประเทศไทย

ยกเลิกมาตรการตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ COVID-19 สำหรับผู้เดินทางเข้าประเทศไทย

วันที่นำเข้าข้อมูล 30 ก.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 ก.ย. 2565

| 610 view

ยกเลิกมาตรการตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ COVID-19 สำหรับผู้เดินทางเข้าประเทศไทย

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป ประเทศไทยยกเลิกการตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับโรคโควิด - 19 (เช่น เอกสารรับรองการได้รับวัคซีนโควิด - 19 และ เอกสารผลการตรวจหาเชื้อโควิด - 19 เป็นต้น) 

ผู้เดินทางจากต่างประเทศสามารถเดินทางเข้าประเทศไทยได้ตามแนวทางปกติ

 

 

1_Oct_2022