การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนอกราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๖๖

ประกาศอุปทูตฯ เรื่อง ผลการลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนอกราชอาณาจักร

2 พ.ค. 2566

คำสั่งอุปทูตฯ ที่ ๙/๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการออกเสียงลงคะแนนทางไปรษณีย์และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

18 เม.ย. 2566

คำสั่งอุปทูตฯ ที่ ๘/๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจำที่เลือกตั้งนอกราชอาณาจักรและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

18 เม.ย. 2566

ประกาศอุปทูตฯ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรประจำที่เลือกตั้งที่ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลิมา

17 เม.ย. 2566

ประชาสัมพันธ์ การเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร สำหรับคนไทยที่มีถิ่นพำนักในเปรู โบลิเวีย โคลอมเบีย เอกวาดอร์ และเวเนซุเอลา

24 มี.ค. 2566

ประกาศอุปทูตฯ เรื่อง วัน เวลา ที่เลือกตั้ง และวิธีการออกเสียงลงคะแนนนอกราชอาณาจักร

24 มี.ค. 2566