กิจกรรมเนื่องในโอกาส “วันปิยมหาราช”

กิจกรรมเนื่องในโอกาส “วันปิยมหาราช”

วันที่นำเข้าข้อมูล 20 ต.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 20 ต.ค. 2566

| 338 view

เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ นายพิษณุ โสภณ เอกอัครราชทูต ณ กรุงลิมา ได้นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ พร้อมด้วยครอบครัว จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาส “วันปิยมหาราช” เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ที่ทำการสถานเอกอัครราชทูตฯ โดยเอกอัครราชทูตฯ ได้นำผู้เข้าร่วมพิธีถวายพวงมาลาเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ กล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และยืนสงบนิ่งเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นเวลา ๕๗ วินาที

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ