วันนวมินทรมหาราช ปี ๒๕๖๖

วันนวมินทรมหาราช ปี ๒๕๖๖

วันที่นำเข้าข้อมูล 12 ต.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 12 ต.ค. 2566

| 261 view

เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ นายพิษณุ โสภณ เอกอัครราชทูต ณ กรุงลิมา ได้นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ พร้อมด้วยครอบครัว จัดกิจกรรมเนื่องในวันนวมินทรมหาราช เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ที่ทำการสถานเอกอัครราชทูตฯ โดยเอกอัครราชทูตฯ ได้นำผู้เข้าร่วมพิธีถวายพวงมาลาเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ กล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และยืนสงบนิ่งเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นเวลา ๘๙ วินาที

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ