เอกอัครราชทูตฯ ยื่นพระราชสาส์นตราตั้งต่อประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโบลีวาร์แห่งเวเนซุเอลา

เอกอัครราชทูตฯ ยื่นพระราชสาส์นตราตั้งต่อประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโบลีวาร์แห่งเวเนซุเอลา

25 ส.ค. 2564

114 view
เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2564 เวลา 17.45 น. ณ ทำเนียบประธานาธิบดี อาคาร Palacio de Miraflores กรุงการากัส สาธารณรัฐโบลีวาร์แห่งเวเนซุเอลา นายสรยุทธ ชาสมบัติ เอกอัครราชทูต ณ กรุงลิมา ได้ยื่นพระราชสาส์นตราตั้งต่อนายนิโกลัส มาดูโร โมโรส (Nicolás Maduro Moros) ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโบลีวาร์แห่งเวเนซุเอลา เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐโบลีวาร์แห่งเวเนซุเอลา อีกตำแหน่งหนึ่ง โดยมีถิ่นพำนัก ณ กรุงลิมา สาธารณรัฐเปรู ทั้งนี้ โดยมีนายเฟลิคส์ พลาเซนเซีย (Felix Plasencia) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐโบลีวาร์แห่งเวเนซุเอลา ร่วมแสดงความยินดี
 
ในโอกาสดังกล่าว เอกอัครราชทูตฯ และประธานาธิบดีฯ ได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างไทยและสาธารณรัฐโบลีวาร์แห่งเวเนซุเอลา โดยเฉพาะด้านความร่วมมือทางการเมืองในกรอบความร่วมมือทวิภาคีและพหุภาคี และด้านความร่วมมือทางเศรษฐกิจ เช่น การขยายมูลค่าการค้ารวมระหว่างไทยและสาธารณรัฐโบลีวาร์แห่งเวเนซุเอลา และการสนับสนับสนุนโอกาสการลงทุนด้านอุตสาหกรรมพลังงาน เหมืองแร่ เกษตรกรรม และการท่องเที่ยวในสาธารณรัฐโบลีวาร์แห่งเวเนซุเอลาแก่นักลงทุนไทย เป็นต้น

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ