โครงการสำรวจโอกาสการค้าการลงทุนสำหรับภาคเอกชนไทยในโบลิเวีย

โครงการสำรวจโอกาสการค้าการลงทุนสำหรับภาคเอกชนไทยในโบลิเวีย

วันที่นำเข้าข้อมูล 21 มิ.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 21 มิ.ย. 2565

| 308 view

ระหว่างวันที่ 5-9 มิ.ย. 2565 นายสรยุทธ ชาสมบัติ เอกอัครราชทูต ณ กรุงลิมา และคณะผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลิมา ได้เดินทางไปยังกรุงลาปาซ โบลิเวีย เพื่อสำรวจโอกาสการค้าการลงทุนสำหรับภาคเอกชนไทยในโบลิเวียและริเริ่มความร่วมมือด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมกับโบลิเวีย โดยเฉพาะการเจรจาเพื่อใช้ประโยชน์จากแหล่งวัตถุดิบแร่ธาตุที่สำคัญของโบลิเวีย โดยเฉพาะลิเทียม ซึ่งเป็นไปตามยุทธศาสตร์ของไทยที่ต้องการให้ไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตแบตเตอรี่ EV ในอาเซียน โดยโบลิเวียสามารถเป็นหุ้นส่วนเพื่อการขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจ Bio-Circular-Green Economic Model ของไทยและการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย S-Curve ในการเยือนครั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้พบหารือกับผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนระดับสูงต่าง ๆ เช่น รัฐมนตรีช่วยกระทรวงการต่างประเทศโบลิเวีย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาผลผลิตและพหุเศรษฐกิจโบลิเวีย หอการค้าแห่งชาติโบลิเวีย สภาอุตสาหกรรมแห่งชาติโบลิเวีย สถาบันการค้าต่างประเทศโบลิเวีย และผู้ประกอบการโบลิเวียที่มีศักยภาพในอุตสาหกรรมเกษตร อุตสาหกรรมก๊าซ และอุตสาหกรรมเหมืองแร่ โดยเฉพาะลิเทียม แร่ธาตุ ทองคำ ก๊าซธรรมชาติ คีนัว และกาแฟ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ