กิจกรรม ASEAN Family Day และเทศกาล ASEAN Festival

กิจกรรม ASEAN Family Day และเทศกาล ASEAN Festival

18 ก.ย. 2564

83 view
เมื่อวันที่ 18 ก.ย. 2564 คณะกรรมการอาเซียนประจำกรุงลิมา (ASEAN Committee in Lima – ACL) ซึ่งประกอบด้วยสถานเอกอัครราชทูต ประเทศสมาชิกอาเซียนในเปรู ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทย ได้ร่วมจัดงานวัน ASEAN Family Day และเทศกาล ASEAN Festival ณ ที่ทำการของสถานเอกอัครราชทูต
 
ในการจัดงานครั้งนี้มีคณะทูตานุทูตและนาย Carlos Aquino ศาสตราจารย์จาก ม. San Marcos เข้าร่วมงาน โดยมีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 60 คน ภายในงานได้มีการจัดกิจกรรม ได้แก่ 1) การกล่าวเปิดงาน ASEAN Family Day และ ASEAN Festival 2) การแสดงนาฏศิลป์จากมาเลเซีย ไทย และอินโดนีเซีย โดย Gopesvara Dance School และนักเต้นจากสถานเอกอัครราชทูตอินโดนีเซีย 3) การชิมอาหารประจำชาติที่สถานเอกอัครราชทูตทั้งสามได้จัดเตรียม 4) การละเล่นจากอาเซียนสามประเทศ 5) การสาธิตมวยไทย โดย Peruvian Federation of Muay Thai และ 6) การแข่งขันร้องเพลง
 
การฉลองวัน ASEAN Family Day และ ASEAN Festival ครั้งนี้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีในการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับอาเซียนในเปรูและแสดงถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวและความร่วมมือร่วมใจกันของประเทศ สมาชิกอาเซียนในกรุงลิมา

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ