กิจกรรม ASEAN Sport Day

กิจกรรม ASEAN Sport Day

23 ต.ค. 2564

47 view

เมื่อวันที่ 23 ต.ค. 2564 คณะกรรมการอาเซียนประจำกรุงลิมา (ASEAN Committee in Lima – ACL) ซึ่งประกอบด้วย สอท. ประเทศสมาชิกอาเซียนในเปรู ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทย ได้ร่วมจัดงาน ASEAN Sport Day ณ สอท. อินโดนีเซีย โดยมีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 60 คน กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย 1) การเต้นแอโรบิคและ Zumba 2) การจัดการละเล่นโดยสาม สอท. อาเซียน 3) การชิมอาหารประจำชาติที่ สอท. ทั้งสามได้จัดเตรียม โดยของไทยได้แก่ ผัดไทยและข้าวเหนียวมะม่วง 4) การแข่งขันกิฬาปิงปองและปาเป้า และ 5) การร้องเพลง โดยกิจกรรมดังกล่าวได้ส่งเสริม คสพ. ระหว่าง ปท. สมาชิกอาเซียนในกรุงลิมา ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวและความร่วมมือร่วมใจกัน ตลอดจนสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับอาเซียนในเปรู

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ