การลงทะเบียนคนไทยประจำปี 2565

การลงทะเบียนคนไทยประจำปี 2565

12 ม.ค. 2565

20 view
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลิมา ขอความร่วมมือคนไทยที่พำนักอยูในเปรู โบลิเวีย โคลอมเบีย เอกวาดอร์ และเวเนซุเอลา ลงทะเบียนในแบบฟอร์มออนไลน์ของสถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อประโยชน์ในการเก็บข้อมูลเชิงสถิติ การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร การเชิญเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ และการให้ความช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉิน
 
ทั้งนี้ ข้อมูลทั้งหมดจะถูกเก็บไว้กับสถานเอกอัครราชทูต และกระทรวงการต่างประเทศเท่านั้น ไม่มีการเผยแพร่ให้บุคคลหรือหน่วยงานภายนอก
 
กรุณาลงทะเบียนได้ทาง https://bit.ly/337zijD ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป