วันที่นำเข้าข้อมูล 30 Aug 2020

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 Nov 2022

| 1,073 view

Royal Thai Embassy, Lima

           

 

Address: 678 Coronel Portillo Avenue, San Isidro, Lima, PERU  

Tel.: +51 1 637 5620 - 1

E-mail: [email protected]

Consular Section: [email protected]

Visa: [email protected] 

 

Map :