สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ ณ กรุงลาปาซ

สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ ณ กรุงลาปาซ

24 ก.ค. 2560

523 view

 

สถานกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์์ ณ กรุงลาปาซ

 

นายฟรานซิสโก มูนโญ่ซ ปิเอดราฟิตา กงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ ณ กรุงลาปาซ

 

ที่อยู่ : Torre Ketal Piso 2 oficina 209, Calle 15, esquina Sanchez Bustamante Calacoto, La Paz, Bolivia

โทรศัพท์ : +591 7 728 4199,+591 2 214 1502

โทรสาร : +591 2 214 1502

อีเมล์ : consthailandia.bo@gmail.com