สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ ณ กรุงกีโต

สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ ณ กรุงกีโต

24 ก.ค. 2560

551 view

กีโต

 

สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ ณ กรุงกีโต
 

นายเฮนรี ยันดุน กงสุลกิตติมศักดิ์ ณ กรุงกีโต
 

ที่อยู่ : Manuel Saenz,Urbanizacion la Vieja Hacienda, J2, Cumbaya ​170901 Ecuador
โทรศัพท์ : +593 9 9600 6000
โทรสาร : +593 2 2041 805
อีเมล : hyandun@kubiec.com,ctello@consuladotailandia.com
เว็บไซต์ : http://www.consuladotailandia.com