การทำบัตรประชาชน

การทำบัตรประชาชน

วันที่นำเข้าข้อมูล 20 ก.ย. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 24 ก.ค. 2566

| 3,273 view
 
การทำบัตรประชาชน
 
     บุคคลสัญชาติไทยที่อาศัยและทำงานอยู่ในประเทศเปรู และเคยมีบัตรประจำตัวประชาชนแล้ว สามารถขอทำบัตรประจำตัวประชาชนใหม่ได้ที่ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลิมา ได้ในกรณีดังต่อไปนี้
 1. บัตรเดิมหมดอายุ
 2. บัตรเดิมสูญหายหรือถูกทำลาย
 3. บัตรเดิมชำรุดในสาระสำคัญ
 
เอกสารที่ใช้ในการขอทำบัตรประชาชน
 1. แบบคำร้องนิติกรณ์ (สามารถดำเนินการกรอกแบบคำร้องได้ในวันที่ท่านเดินทางมายังสถานเอกอัครราชทูตฯ)
 2. หนังสือเดินทาง
 3. เอกสารแสดงการมีถิ่นพำนักในเปรู โบลิเวีย โคลอมเบีย เอกวาดอร์ หรือเวเนซุเอลา (Carnet extranjería หรือ Residence Visa)
 4. บัตรประจำตัวประชาชนใบเดิม (หากมี)
 5. ใบเปลี่ยนชื่อและนามสกุลหรือสำเนา (หากมี)
 6. กรณีบัตรประจำตัวประชาชนสูญหายต้องแสดงใบรับแจ้งความที่ออกโดยสถานีตำรวจในท้องที่ด้วย
 
ข้อควรทราบ
 1. หากบัตรประจำตัวประชาชนของท่านหมดอายุแล้วท่านจะขอทำบัตรประชาชนเมื่อใดก็ได้
 2. ผู้ที่จะขอทำบัตรประจำตัวประชาชนต้องเป็นผู้ที่เคยมีบัตรประชาชนแล้วเท่านั้น ผู้ที่ประสงค์จะขอทำบัตรประจำตัวประชาชนใบแรกจะขอทำบัตรประจำตัวประชาชนได้ที่ประเทศไทยเท่านั้น
 3. ผู้ยื่นคำร้องต้องมาติดต่อด้วยตนเองที่สถานเอกอัครราชทูตฯ เท่านั้นเนื่องจากต้องถ่ายภาพและจัดเก็บลายนิ้วมือ

 

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมในการทำ 5.- ดอลลาร์สหรัฐ และสามารถรอรับบัตรได้เลย