ข้อมูลมาตรการและแนวปฏิบัติสำหรับคนไทยและคนต่างชาติที่ประสงค์จะเดินทางเข้าประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 2564 เป็นต้นไป

ข้อมูลมาตรการและแนวปฏิบัติสำหรับคนไทยและคนต่างชาติที่ประสงค์จะเดินทางเข้าประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 2564 เป็นต้นไป

วันที่นำเข้าข้อมูล 28 ต.ค. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 11 ม.ค. 2566

| 755 view

22_Dec_TH

ข้อมูลมาตรการและแนวปฏิบัติสำหรับคนไทยและคนต่างชาติที่ประสงค์จะเดินทางเข้าประเทศไทย 
ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 2564 เป็นต้นไป ดังนี้

 

1. คนที่ฉีดวัคซีนครบถ้วน นานกว่า 14 วันก่อนเดินทาง สามารถเข้าร่วมโครงการ Sandbox ได้ โดยไม่ต้องกักตัวแต่จะต้องอยู่ในพื้นที่นำร่องและเข้าพักในโรงแรมมาตรฐาน SHA+ ในพื้นที่นั้น อย่างน้อย 7 คืน

 

2. คนที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีน หรือฉีดวัคซีนไม่ครบระยะเวลาที่กำหนด จะต้องกักตัวที่โรงแรมกักตัว (AQ) อย่างน้อย 10 คืน (หมายเหตุ: สำหรับคนที่ฉีดวัคซีนครบถ้วน นานกว่า 14 วันก่อนเดินทาง แต่ประสงค์จะเดินทางไปยังประเทศไทยโดยเข้าโรงแรมกักตัว (AQ) สามารถลดวันกักตัวจาก 10 คืน เหลืออย่างน้อย 7 คืน)

 

3. คนที่ฉีดวัคซีนครบถ้วน นานกว่า 14 วันก่อนเดินทาง และ อยู่ในประเทศ/ดินแดนตามประกาศของทางการไทย (ดูรายละเอียด) มานานกว่า 21 วัน ได้รับยกเว้นการกักตัว * แต่จะต้องพักรอที่โรงแรมที่ได้มาตรฐาน SHA+ หรือโรงแรมที่ได้รับประกาศให้เป็นโรงแรมกักตัว (AQ) อย่างน้อย 1 คืน * เพื่อรอผลการตรวจโควิด หากผลออกเป็นลบ สามารถเดินทางต่อในประเทศได้อย่างเสรี * (ทั้งนี้ สำหรับข้อ 3. ยังไม่รวมถึงผู้ที่เดินทางจากเปรู โบลิเวีย โคลอมเบีย เอกวาดอร์ และเวเนซุเอลา เนื่องจากยังไม่อยู่ในประกาศของทางการไทย) *

 

ทั้งนี้ เอกสารที่จำเป็นต้องใช้สำหรับแต่ละกรณี เป็นไปตามภาพตารางสรุปมาตรการ ดังนี้

0001TH-edited

 

รายชื่อวัคซีนที่ได้รับการขึ้นทะเบียนโดยทางการไทย

Vaccine_List_TH_1

 

 

 

ขั้นตอนการดำเนินการ

ขั้นที่ 1

เตรียมเอกสารที่จำเป็น ได้แก่
(1) หนังสือเดินทาง
(2) การตรวจลงตรา (กรณีที่จำเป็น)
(3) เอกสารรับรองการฉีดวัคซีนโควิด-19 (เฉพาะผู้ที่จะเดินทางเข้าโดยหลักเกณฑ์ Test and Go หรือ Sandbox Program)
(4) ประกันสุขภาพ (เฉพาะชาวต่างชาติ) และ
(5) และเอกสารการจองโรงแรม SHA+ หรือโรงแรมกักตัว AQ
(ท่านสามารถดูรายชื่อโรงแรม AQ และ SHA+ ได้ที่ AQ SHA+ AHQ list)

 

ขั้นที่ 2

ลงทะเบียนผ่านทางระบบ Thailand Pass ทางเว็บไซต์ https://tp.consular.go.th/  (เปิดใช้งานตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 2564 เป็นต้นไป) โดยต้องลงทะเบียนล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนการเดินทาง เมื่อลงทะเบียนสำเร็จ และเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขตรวจสอบเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนโควิด-19 โดยเรียบร้อย จะได้รับ Thailand Pass QR Code ทางอีเมล ทั้งนี้ การตรวจสอบเอกสารโดยเจ้าหน้าที่ฯ อาจะใช้เวลา 1 - 7 วันทำการ

ขั้นที่ 3

เตรียมเอกสารในขั้นที่ 1 ให้พร้อมไว้กับตัว รวมทั้งรับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบ RT-PCR ภายใน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง โดยผลการตรวจหาเชื้อต้องมีผลเป็นลบจึงจะสามารถเดินทางได้

ทั้งนี้ เฉพาะสำหรับคนไทยที่ประสงค์จะเดินทางเข้าไทยโดยหลักเกณฑ์การกักตัว 10 วัน ใน AQ ไม่จำเป็นต้องต้องตรวจหาเชื้อโควิด-19 ก่อนการเดินทาง

ขั้นที่ 4

ผู้เดินทางอาจต้องแสดงเอกสารดังกล่าวแก่เจ้าหน้าที่สายการบินเพื่อการตรวจสอบเบื้องต้น ทั้งก่อนการเดินทางและระหว่างการเดินทาง โดยหากเอกสารไม่ครบถ้วน ผู้เดินทางอาจถูกปฏิเสธการเดินทางจากสายการบิน ทั้งนี้ ผู้เดินทางควรจัดเตรียมทั้งหมดไว้ให้พร้อม รวมทั้งจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษอย่างไม่เป็นทางการสำหรับเอกสารที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบและป้องกันความผิดพลาด

ขั้นที่ 5

เมื่อเดินทางถึงประเทศไทย ผู้เดินทางต้องแสดง QR Code และเอกสารบางรายการแก่เจ้าหน้าที่ประจำด่านควบคุมโรคที่สนามบินอีกครั้ง โดยการตรวจสอบและการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ประจำด่านควบคุมโรคที่สนามบินดังกล่าวจะถือเป็นที่สิ้นสุด ทั้งนี้ หากเอกสารไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ผู้เดินทางอาจถูกกำหนดให้เข้ารับการกักตัว 10 วัน ในโรงแรมกักตัวโดยต้องรับผิดค่าใช้จ่ายด้วยตนเอง

 

คำถามที่พบบ่อย

***************************************************

Q: คนไทยต้องใช้ประกันสุขภาพหรือไม่

A: ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 2564 เป็นต้นไป คนไทยที่เดินทางเข้าประเทศไทยไม่จำเป็นต้องใช้ประกันสุขภาพทุกกรณี

***************************************************

Q: กรณีเด็กเล็กอายุไม่ถึงเกณฑ์ได้รับวัคซีน เดินทางพร้อมผู้ปกครอง (พ่อ/แม่/ญาติ) ที่ได้รับวัคซีนครบถ้วนแล้วต้องกักตัวหรือไม่

A: เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ยังไม่ได้รับวัคซีน ได้สิทธิตามผู้ปกครองที่เดินทางด้วย

***************************************************

Q: โครงการ Sandbox ต่างกับการกักตัวอย่างไร

A: ผู้เข้าร่วมโครงการ Sandbox จะต้องพักอยู่ในพื้นที่นำร่องเป็นระยะเวลาไม่ต่ำกว่า 7 วัน และมีการตรวจหาเชื้อโควิดจำนวน 2 ครั้ง ระหว่างวันสามารถออกไปทำกิจกรรมต่าง ๆ นอกโรงแรมได้ ในขณะที่การกักตัว จะต้องอยู่ในห้องพักตลอดเวลา ไม่สามารถออกไปทำกิจกรรมข้างนอกห้องพักได้

***************************************************

Q: ผู้เดินทางเข้าโครงการ Sandbox จะต้องเดินทางอย่างไร

A: ต้องเดินทางเข้าไทยทางสนามบินสุวรรณภูมิ ดอนเมือง เชียงใหม่ ภูเก็ต อู่ตะเภา และบุรีรัมย์ โดยเที่ยวบินตรงจากต่างประเทศ หรือเที่ยวบินพิเศษแบบเหมาลำ (sealed route/ chartered flight) เท่านั้น

***************************************************

Q: ระบบ Thailand Pass คืออะไร

A: เป็นระบบลงทะเบียนรวมศูนย์ เพื่อใช้แทนระบบ COE ระบบเดิม โดยระบบจะมีการเชื่อมโยงข้อมูลการเดินทางเข้าไทยระหว่างกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (ทดแทนใบ ต. 6 ต. 8 และเชื่อมต่อกับระบบ COSTE) เปิดให้บริการตั้งแต่ 1 พ.ย. 2564 เป็นต้นไป โดยสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://tp.consular.go.th/ โดยผู้เดินทางจะต้องลงทะเบียนล่วงหน้า 7 วัน ก่อนเดินทาง และเมื่อกรมควบคุมโรคตรวจสอบเอกสารและหลักฐานการฉีดวัคซีนเรียบร้อยแล้ว ผู้เดินทางจะได้รับ Thailand Pass QR Code เพื่อใช้เดินทางเข้าไทย

***************************************************

Q: ฉีดวัคซีนครบแล้ว และได้รับอนุมัติ COE ไปก่อนหน้านี้แล้ว COE ระบุว่ากักตัว 7 วัน ทำอย่างไร

A: สำหรับผู้ที่เดินทางต้นเดือน พ.ย. และได้รับ COE ไปแล้ว สามารถใช้ COE ฉบับเดิมได้ โดยให้นำเอกสารหลักฐานการฉีดวัคซีนและเอกสารประกอบต่าง ๆ ไปแสดงให้เจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคพิจารณา อย่างไรก็ดี เมื่อระบบ Thailand Pass เปิดใช้แล้ว (1 พ.ย. 2564 เป็นต้นไป) ขอแนะนำให้ลงทะเบียนเพื่อรับ Thailand Pass QR Code ด้วยอีกทางหนึ่ง

***************************************************

Q: คนไทย ต้องแสดงผลตรวจโควิดก่อนขึ้นเครื่องหรือไม่

A: หากประสงค์เข้า Sandbox Program จะต้องแสดงผลตรวจโควิดเป็นลบ (ผลตรวจออกไม่เกิน 72 ชม. นับถึงเวลาออกเดินทาง) นอกจากนี้ กรุณาตรวจสอบนโยบายและมาตรการของสายการบินที่ใช้บริการด้วย

***************************************************

Q: คนต่างชาติฉีดวัคซีนครบแล้ว เดินทางจากประเทศนอกบัญชีรายชื่อตามประกาศของทางการไทย (เช่น เปรู โบลิเวีย โคลอมเบีย เอกวาดอร์ และเวเนซุเอลา) มาแวะเปลี่ยนเครื่องที่ประเทศในบัญชีรายชื่อ (เช่น สหรัฐฯ) เพื่อเดินทางเข้าไทย ได้รับยกเว้นการกักตัวหรือไม่

A: หากพำนักในสหรัฐฯ น้อยกว่า 21 วัน จะไม่ได้รับยกเว้นการกักตัว ต้องเข้าโครงการ Sandbox

***************************************************

Q: คนต่างชาติฉีดวัคซีนครบแล้ว เดินทางจากประเทศในบัญชีรายชื่อตามประกาศของทางการไทย (เช่น ชิลี) มาแวะเปลี่ยนเครื่องที่สหรัฐฯ เพื่อเดินทางเข้าไทย ได้รับยกเว้นการกักตัวหรือไม่

A: ได้รับยกเว้น

***************************************************

Q: ฉีดวัคซีนแบบไขว้ จะได้รับยกเว้นการกักตัวหรือไม่

A: กรมควบคุมโรคจะตรวจสอบประเภทวัคซีนและระยะเวลาระหว่างโดสเพื่อพิจารณาอนุมัติหลักฐานการฉีดวัคซีนต่อไป

***************************************************

Q: แฟนชาวต่างชาติ เดินทางไปไทยพร้อมกัน แฟนต้องซื้อประกันสุขภาพที่ครอบคลุมการรักษาโควิด ซื้อได้ที่ไหน

A: สามารถซื้อประกันทางออนไลน์ได้ที่นี่ https://covid19.tgia.org/

***************************************************

Q: คนต่างชาติมีประกันสุขภาพที่ครอบคลุมการรักษาพยาบาลทุกประเภททั่วโลกอยู่แล้ว ทำอย่างไร

A: ติดต่อบริษัทประกันเพื่อขอ Cover letter ระบุความคุ้มครองตามเกณฑ์ที่กำหนด

***************************************************

Q: ดาวน์โหลด App “Thailand Plus” ไม่สำเร็จ หรือ log in ไม่ได้ ทำอย่างไร

A: ไม่จำเป็นต้องดาวน์โหลด เพราะขณะนี้ การติดตั้ง Thailand Plus ไม่ได้เป็น requirement ในการเดินทางเข้าไทยแล้ว

***************************************************

Q: กรณี Sandbox หากประสงค์จะเดินทางไปพื้นที่ Sandbox อื่น ๆ (เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต) สามารถแวะเปลี่ยนเครื่องที่กรุงเทพฯ ได้หรือไม่

A: หากเที่ยวบินระหว่างประเทศสิ้นสุดที่กรุงเทพฯ และเที่ยวบินต่อจากกรุงเทพฯ ไปพื้นที่ Sandbox อื่น ๆ (เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต) ไม่ใช่เที่ยวบินพิเศษแบบเหมาลำ (chartered flight) จะต้องเข้าพัก Sandbox ที่กรุงเทพฯ เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 7 คืน ก่อนจึงจะสามารถเดินทางไปเชียงใหม่ได้ ยกเว้น ผู้ที่จะเดินทางไปเข้าร่วม Samui+ Sandbox ที่เกาะสมุย สามารถต่อเที่ยวบินภายในประเทศไปยังเกาะสมุยได้ โดยต้องเป็นเที่ยวบินพิเศษที่ได้รับอนุญาต คือ เที่ยวบินที่ PG5XXX (เช่น PG5171 และ PG5125) เท่านั้น

***************************************************

ท่านสามารถศึกษาประเด็นคำถามที่พบบ่อยเพิ่มเติมได้ที่ https://consular.mfa.go.th/th/content/thailand-pass-faqs-2 

 

ติดต่อสอบถาม

หากมีข้อสงสัยหรือต้องการรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ทางข้อความเฟสบุ๊ก อีเมล [email protected] / [email protected] และเบอร์โทรศัพท์ +51 1 6375620-1 ต่อ 101

 

* * * * * * *

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ