ประกาศสถานเอกอัครราชทูตฯ ที่ 5/2563 เรื่อง แจ้งเตือนคนไทยเกี่ยวกับการชุมนุมประท้วงในเปรู

ประกาศสถานเอกอัครราชทูตฯ ที่ 5/2563 เรื่อง แจ้งเตือนคนไทยเกี่ยวกับการชุมนุมประท้วงในเปรู

วันที่นำเข้าข้อมูล 12 พ.ย. 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 26 มิ.ย. 2565

| 480 view

             ตามที่รัฐสภาเปรูได้ผ่านญัตติถอดถอนนายมาร์ติน บิซการ์รา ออกจากตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเปรู เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ส่งผลให้เกิดการชุมนุมประท้วงโดยสาธารณชนตามท้องถนนในกรุงลิมา โดยมีศูนย์กลางที่ใจกลางกรุงลิมา (Lima Center) และบริเวณใกล้เคียง รวมทั้งเมืองอื่นในเขตภูมิภาคทั่วประเทศ นั้น

             สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอแจ้งเตือนให้คนไทยในเปรู ดังนี้

             ๑. โปรดพิจารณาหลีกเลี่ยงพื้นที่ชุมนุม ซึ่งคาดว่าน่าจะเกิดขึ้นในบริเวณพื้นที่สาธารณะ/จัตุรัสที่สำคัญ
ในกรุงลิมา อาทิ จัตุรัส San Martin บริเวณอาคารที่ทำการรัฐบาล สวนสาธารณะ Parque Kennedy สวนสาธารณะ Parque Salazar (ใกล้ห้างสรรพสินค้า Larcomar) ฯลฯ รวมทั้งในเมืองอื่น เช่น Arequipa, Tacna, Puno, Cusco Moquegua และ Trujillo เป็นต้น

             ๒. โปรดใช้ความระมัดระวังในการเดินทางไปยังพื้นที่ต่าง ๆ ที่เป็นพื้นที่สาธารณะ โดยเฉพาะในช่วงเย็นเป็นต้นไป รวมทั้งเผื่อเวลาในการสัญจร ทั้งทางรถยนต์ส่วนตัวและรถโดยสารสาธารณะ

             ๓. โปรดติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ เพื่อวางแผนการเดินทางและหลีกเลี่ยงพื้นที่ที่อาจมีการชุมนุม

             ๔. หากมีเหตุฉุกเฉินและต้องการความช่วยเหลือ สามารถติดต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ ที่เบอร์โทร +๕๑ ๙๔๐ ๓๘๓ ๑๘๕ และทางเฟสบุ๊ก Embajada del Reino de Tailandia - Royal Thai Embassy, Lima

             จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน

                                                                         

                                                    ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๓

                                                               สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลิมา

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ