กระทรวงการท่องเที่ยวฯ ของเปรู เปิดระบบลงทะเบียนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ตกค้างอยู่ในเปรูในช่วงการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน (16-30 มี.ค. 2563)

กระทรวงการท่องเที่ยวฯ ของเปรู เปิดระบบลงทะเบียนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ตกค้างอยู่ในเปรูในช่วงการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน (16-30 มี.ค. 2563)

20 มี.ค. 2563

280 view
ตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวฯ ของเปรู เปิดระบบลงทะเบียนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ตกค้างอยู่ในเปรูในช่วงการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน (16 - 30 มี.ค. 2563) เพื่อนำข้อมูลไปประมวลเพื่อพิจารณาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้มาตรการช่วยเหลือ
 
สถานเอกอัครราชทูตฯ จึงขอแนะนำให้นักท่องเที่ยวไทยที่ตกค้างในเปรูทุกคนลงทะเบียนในระบบออนไลน์ดังกล่าวโดยทั่วกัน ที่
 
 
ทั้งนี้ หากมีความคืบหน้าเพิ่มเติมในเรื่องดังกล่าว สถานเอกอัครราชทูตฯ จะแจ้งให้ทุกท่านทราบในโอกาสแรก

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ