โครงการจัดเทศกาลอาหารไทยเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 40 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-เวเนซุเอลา

โครงการจัดเทศกาลอาหารไทยเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 40 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-เวเนซุเอลา

วันที่นำเข้าข้อมูล 19 พ.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 20 พ.ค. 2565

| 47 view

ระหว่างวันที่ 7-11 พฤษภาคม 2565 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลิมาและนาย Oscar de Guruceaga กงสุลกิตติมศักดิ์ ณ กรุงการากัส ได้ร่วมจัดโครงการจัดเทศกาลอาหารไทยเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 40 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-เวเนซุเอลา ณ กรุงการากัส เวเนซุเอลา ด้วยการจัดกิจกรรมเผยแพร่และประชาสัมพันธ์อาหารไทยและการแสดงวัฒนธรรมไทย โดยมีวัตุประสงค์เพื่อยกระดับความตระหนักรู้ของสาธารณชนในวงกว้างของทั้งไทยและเวเนซุเอลาต่อความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันตลอด 40 ปีที่ผ่านมา กิจกรรมหลักของโครงการฯ ได้แก่

(1) การจัด “ASEAN Music Concert 2022” ซึ่งประกอบด้วยการแสดงด้านวัฒนธรรมจากอาเซียนและการแสดงดนตรีซิมโฟนี “Fantastique” โดย Hector Berlioz บรรเลงโดยวงดนตรีซิมโฟนี El Sistema ณ หอการแสดงดนตรี Center for Social Action for Music กรุงการากัส ร่วมกับคณะกรรมการอาเซียนในกรุงการากัส (ASEAN Committee in Caracas – ACC) ซึ่งประกอบด้วยสถานเอกอัครราชทูตประเทศสมาชิกอาเซียนประจำเวเนซุเอลา 4 ประเทศ ได้แก่ ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย และเวียดนาม โดยมีผู้เข้าร่วมชมประมาณ 600 คน และมีนาง Capaya Rodriguez รัฐมนตรีช่วยด้านภูมิภาคเอเชีย ตะวันออกกลาง และโอเชียเนีย กระทรวงการต่างประเทศแห่งสาธารณรัฐโบลีวาร์แห่งเวเนซุเอลา เข้าร่วมในฐานะแขกผู้มีเกียรติ

(2) การจัดการสาธิตการประกอบอาหารไทย ณ ทำเนียบกงสุลกิตติมศักดิ์ ณ กรุงการากัส โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน 20 คนจากคณะทูตานุทูตในกรุงการากัส และการสาธิตการประกอบอาหารไทย ณ Casa Mar กรุงการากัส โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน 50 คน เช่น เชฟจากร้านอาหารชื่อดังในกรุงการากัส อุตสาหกรรมร้านอาหาร และสื่อออนไลน์ด้านอาหาร และ

(3) กิจกรรมเผยแผ่พุทธศาสนาด้วยการจัดสัมมนาหัวข้อ“พุทธศาสนาในประเทศไทยและลาตินอเมริกา” และการสอนการฝึกสมาธิโดยพระสุธรรม นทีทอง และคณะผู้แทนจากคณะพระธุดงค์เพื่อสันติภาพ ณ ศูนย์ Gandhi Center มหาวิทยาลัย Metropolitana และสวน La Casona เพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างประชาชนต่างศาสนา โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน 80 คน

นอกจากนี้ ในช่วงการเยือนกรุงการากัส นายสรยุทธ ชาสมบัติ เอกอัครราชทูต ได้พบหารือกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนเวเนซุเอลาต่าง ๆ ได้แก่ (1) นาง Capaya Rodriguez รัฐมนตรีช่วยด้านภูมิภาคเอเชีย ตะวันออกกลาง และโอเชียเนีย กระทรวงการต่างประเทศแห่งสาธารณรัฐโบลีวาร์แห่งเวเนซุเอลา เพื่อหารือเกี่ยวกับโอกาสด้านการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเวเนซุเอลา โดยเฉพาะในด้านการเมือง การค้าและการลงทุน และความสัมพันธ์ระดับประชาชน โดยปัจจุบัน สถานการณ์ในเวเนซุเอลามีความมั่นคงและเสถียรภาพมากขึ้น ซึ่งเป็นโอกาสอันดีสำหรับนักลงทุนไทยที่สนใจในสาขาที่มีศักยภาพของเวเนซุเอลา (2) นาย Guillermo Lara Toro ประธานธนาคารการส่งออกเวเนซุเอลา (BANCOEX) เพื่อหารือเกี่ยวกับโอกาสด้านการค้าและการลงทุนในสาขาด้านเศรษฐกิจที่มีศักยภาพที่หลากหลายของเวเนซุเอลา และ (3) นาย Jose M. Nogueroles ประธานธนาคาร National Bank of Credit ในเวเนซุเอลา ซึ่งสนใจการส่งเสริมความสัมพันธ์กับภาคการเงินและธนาคารในไทย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ