เอกอัครราชทูตฯ เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐออสเตรียประจำสาธารณรัฐเปรู

เอกอัครราชทูตฯ เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐออสเตรียประจำสาธารณรัฐเปรู

1 ธ.ค. 2563

82 view

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 นายสรยุทธ ชาสมบัติ เอกอัครราชทูต ณ กรุงลิมา ได้เข้าเยี่ยมคารวะ ดร. Gerhard Zettl เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐออสเตรียประจำสาธารณรัฐเปรู โดยได้หารือกันเกี่ยวกับโอกาสในการพัฒนาโครงการความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับเปรูและประเทศในภูมิภาคลาตินอเมริกา รวมทั้งแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตทางเศรษฐกิจและสังคมของไทยและออสเตรีย รวมทั้งของภูมิภาคเอเชียและยุโรป

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ