เอกอัครราชทูตฯ เข้าพบประธานบริหาร DEVIDA

เอกอัครราชทูตฯ เข้าพบประธานบริหาร DEVIDA

วันที่นำเข้าข้อมูล 1 ก.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 1 ก.ย. 2566

| 383 view

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2566 นายพิษณุ โสภณ เอกอัครราชทูต ณ กรุงลิมา เป็นประธานร่วมในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปผลกิจกรรมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการจัดการสมุนไพร ณ ที่ทำการ National Commission for Development and Life without Drugs หรือ DEVIDA ซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญจากประเทศไทย ได้แก่ (1) ผศ. ดร. ธิดารัตน์ ดวงยอด และ (2) ดร. ธรากร มณีรัตน์ สังกัดมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เดินทางมาเข้าร่วมกิจกรรมฯ ระหว่างวันที่ 17 - 20 สิงหาคม ที่เมือง Chazuta ประเทศเปรู

ในโอกาสดังกล่าว เอกอัครราชทูตฯ ได้เข้าพบหารือกับนาย Carlos Antonio Figueroa Henostroza ประธานบริหาร DEVIDA โดยทั้งสองฝ่ายแสดงความยินดีที่กิจกรรมดังกล่าวประสบความสำเร็จ และเห็นพ้องที่จะร่วมกันขับเคลื่อนโครงการความร่วมมือด้านการพัฒนาทางเลือก (Alternative Development) ภายใต้แผนงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาไทย - เปรู ให้ก้าวหน้าและมีผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมต่อไป

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ