มาตรการเพิ่มเติมสำหรับผู้ที่จะเดินทางไปยังประเทศไทย: แอพพลิเคชัน "ThailandPlus"

มาตรการเพิ่มเติมสำหรับผู้ที่จะเดินทางไปยังประเทศไทย: แอพพลิเคชัน "ThailandPlus"

18 ม.ค. 2564

116 view

เพื่อการติดตามและควบคุมโรคอย่างเป็นระบบ จึงขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปยังประเทศไทย ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ซึ่งได้ดำเนินการขอรับ Certificate of Entry (COE) ผ่านระบบ COE Online System (https://coethailand.mfa.go.th/) เรียบร้อยแล้ว กรุณาดำเนินการ ดังนี้

  1. ให้ทุกท่านดาวน์โหลดแอพพลิเคชัน ThailandPlus จาก App Store, Play Store หรือ Huawei App Gallery
  2. หลังจากนั้น ให้ทุกท่านลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่ระบบ ThailandPlus โดยใช้รหัส 6 หลักซึ่งได้รับจากขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อขอรับ COE และหมายเลขหนังสือซึ่งปรากฏบริเวณหัวมุมด้านซ้ายของ COE ในการลงทะเบียน

ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและรายละเอียดเกี่ยวกับแอพพลิเคชันดังกล่าว ได้ที่ https://thailandplus.in.th/th

ขอแนะนำให้ทุกท่านดำเนินการดาวน์โหลดและลงทะเบียนแอพพลิเคชันดังกล่าวก่อนการเดินทางจากประเทศต้นทาง ทั้งนี้ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้การดำเนินการที่จุดคัดกรอง ณ ท่าอากาศยาน ภายหลังจากที่ท่านเดินทางถึงประเทศไทยแล้วเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ