คณะกรรมการอาเซียนในกรุงลิมา (ASEAN Committee in Lima) เยี่ยมชมนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในกรุงลิมา

คณะกรรมการอาเซียนในกรุงลิมา (ASEAN Committee in Lima) เยี่ยมชมนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในกรุงลิมา

วันที่นำเข้าข้อมูล 30 เม.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 20 พ.ค. 2565

| 39 view

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565 คณะกรรมการอาเซียนในกรุงลิมา (ASEAN Committee in Lima)  ได้เยี่ยมชมนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ La Chutana Eco-industrial Park ในกรุงลิมา ซึ่งดำเนินการโดยองค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (UNIDO) และได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักเลขาธิการแห่งรัฐเพื่อกิจการเศรษฐกิจ (SECO) ของรัฐบาลสวิตเซอร์แลนด์ โดยมีกระทรวงผลิตกรรมเปรูเป็นผู้ประสานงานระดับชาติ โดยนิคมอุตสาหกรรมฯ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ “Global Eco Industrial Parks” (GEIPP) ของ UNIDO ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืนในเศรษฐกิจที่อยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่าน โดยเปรูและโคลอมเบียเป็นสองประเทศที่มีนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศภายใต้โครงการนี้ในภูมิภาคลาตินอเมริกา

คณะฯ ได้เยี่ยมชมสถานที่ประกอบการต่าง ๆ ภายในนิคมอุตสาหกรรม La Chutana ซึ่งเป็นหนึ่งในสามนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศนำร่องที่ตั้งอยู่ทางใต้ของกรุงลิมาและดำเนินการโดยภาคเอกชน มีพื้นที่ 525 เฮกตาร์ ปัจจุบัน มีบริษัท 9 แห่งที่เข้ามาตั้งกิจการภายในนิคมอุตสาหกรรมฯ รวมถึงบริษัทต่างประเทศ 2 แห่ง ภายในนิคมอุตสาหกรรมฯ มีการริเริ่มเพื่อสร้างความยั่งยืน เช่น การใช้พลังงานหมุนเวียน (พลังงานความร้อนและพลังงานแสงอาทิตย์) โรงบำบัดน้ำ และการจัดสรรแปลงเกษตรกรรม การเยือนครั้งนี้ประสบความสำเร็จ โดย ACL ได้รับองค์ความรู้และข้อมูลเกี่ยวกับการริเริ่มด้านความยั่งยืนในภาคอุตสาหกรรมของเปรู ซึ่งเป็นสาขาที่อาเซียนและเปรูสามารถร่วมส่งเสริมได้ โดยการส่งเสริมกิจการด้านความยั่งยืนเป็นประเด็นสำคัญขององค์การสหประชาชาติและหน่วยงานย่อยต่าง ๆ อีกทั้งเป็นประเด็นสำคัญของการดำรงตำแหน่งประธานการประชุม APEC ของไทยและการดำรงตำแหน่งประธาน ACL ของไทยในปีนี้

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ