กิจกรรม “Week of Friendly Countries – The Kingdom of Thailand”

กิจกรรม “Week of Friendly Countries – The Kingdom of Thailand”

วันที่นำเข้าข้อมูล 30 เม.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 20 พ.ค. 2565

| 38 view

ระหว่างวันที่ 19-21 เมษายน 2565 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลิมา ร่วมกับมหาวิทยาลัย Santo Tomas โคลอมเบีย ได้จัดกิจกรรม “Week of Friendly Countries – The Kingdom of Thailand” เพื่อ เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับประเทศไทยและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศเพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไทยกับโคลอมเบียในมิติต่าง ๆ เช่น เศรษฐกิจ โอกาสด้านการค้าการลงทุน การศึกษา การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และวัฒนธรรม

กิจกรรมครั้งนี้ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากนักศึกษา คณาจารย์ และสาธารณชนโคลอมเบีย โดยมีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 1,200 คนในช่วงกิจกรรมและ 1,000 คนในการถ่ายทอดผ่านเฟสบุ๊ก มีหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจากไทยและโคลอมเบียร่วมบรรยายเกี่ยวกับการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไทยกับโคลอมเบีย อีกทั้งคณะไทยต่าง ๆ ได้เข้าร่วมกิจกรรมทางกายภาพและออนไลน์เพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมไทย ได้แก่ พระวิจิตรธรรมภาณี เจ้าอาวาสวัดฟลอริดาธรรมาราม พระอาจารย์สุธรรม นทีทอง และคณะพระอาจารย์จากพระธุดงค์ เพื่อสันติภาพโลก นายทอดด์ ทองดี นักดนตรีชาวอเมริกันและโปรดิวเซอร์ระดับนานาชาติในไทย เชฟจากร้านอาหารไทยในเม็กซิโก คุณโจเซฟ ซามูดิโอ นักร้องบำบัดและอดีตผู้ประกวดการร้องเพลงในรายการ The Voice Thailand วงดนตรี 4MIX และยีนส์ ปพิชญา ศิลปิน T-pop ที่กำลังรับความนิยมในภูมิภาคลาตินอเมริกาจากบริษัทข้าวสาร เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด และคณะนาฏศิลป์ไทยจากนิวยอร์ก โดยการส่งเสริมเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ และความนิยมของไทยในโคลอมเบียครั้งนี้ได้ช่วยยกระดับความตระหนักรู้ของสาธารณชนในวงกว้างของทั้งไทยและโคลอมเบียต่อความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ