กิจกรรมเผยแพร่วัฒนธรรมไทย “Tailandia a través de mis ojos” (ประเทศไทยในสายตาของฉัน)

กิจกรรมเผยแพร่วัฒนธรรมไทย “Tailandia a través de mis ojos” (ประเทศไทยในสายตาของฉัน)

12 พ.ย. 2563

101 view
เมื่อวันที่ 11 พ.ย. 2563 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลิมา ร่วมกับมหาวิทยาลัย San Marcos แห่งเปรูได้ร่วมจัดกิจกรรม “Tailandia a través de mis ojos” (ประเทศไทยในสายตาของฉัน) เพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมไทยแบบออนไลน์ ในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 55 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทย-เปรู และครบรอบ 2 ปีของ Centro de Estudios Asiáticos แห่งมหาวิทยาลัย San Marcos โดยได้จัดกิจกรรม ดังนี้
 
1) การสัมภาษณ์ Chef Francesca Ferreyros จากร้านอาหาร Baan ในฐานะชาวเปรูที่มีประสบการณ์การทำงานและอาศัยอยู่ในประเทศไทยและนางฐิติมา ศุภคุตตะ ในฐานะชาวไทยที่อาศัยอยู่และทำงานในเปรู เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และข้อคิดเห็นเกี่ยวกับความคล้ายคลึงและความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมไทยและเปรู
 
2) การสาธิตประกอบอาหารไทย โดยนายเอกสิทธิ์ สำฤทธิ์นอก พ่อครัวของเอกอัครราชทูตฯ ซึ่งได้สาธิตการทำผัดโหระพาไก่ อันเป็นสัญลักษณ์ของอาหารไทย
 
3) การแสดงนาฏศิลป์ไทย โดยโรงเรียนนาฏศิลป์ Gopesvara (ฟ้อนสาวไหมและเซิ้งโปงลาง)
 
4) การแสดงมวยไทย โดยสมาคมมวยไทยแห่งเปรู และ
 
5) การแสดงการขับร้อง โดยวงประสานเสียง Cheeseburger Hills ของไทย
 
กิจกรรมฯ ครั้งนี้ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากสาธารณชนเปรูที่เข้าร่วมชมกิจกรรมจำนวนประมาณ 1,200 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักรู้และส่งเสริมให้มีทัศนคติที่ดีต่อกันยิ่งขึ้น อันจะเป็นรากฐานที่สำคัญในการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทย-เปรู ให้แน่นแฟ้นต่อไป

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ