กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ “5 ธันวาคม 2563”

กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ “5 ธันวาคม 2563”

14 ธ.ค. 2563

124 view
เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2563 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลิมา ได้จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ “5 ธันวาคม 2563” ณ ที่ทำการสถานเอกอัครราชทูตฯ โดยมีกิจกรรม ดังนี้
 
1. เวลา 11.00 น. นายสรยุทธ ชาสมบัติ เอกอัครราชทูต ณ กรุงลิมา ได้นำคณะชุมชนคนไทยในเปรู รวมทั้งข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ พร้อมครอบครัว ร่วมในพิธีถวายพานพุ่ม ถวายบังคม และจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
 
2. เวลา 12.00 น. สถานเอกอัครราชทูตฯ ถ่ายทอดสดพิธีงานเลี้ยงรับรองแบบ virtual เนื่องในโอกาสวันชาติไทย ทางหน้าเพจเฟสบุ๊ก “Embajada del Reino de Tailandia - Royal Thai Embassy Lima” โดยลำดับในการถ่ายทอดสดประกอบด้วย (1) สุนทรพจน์โดยเอกอัครราชทูต สรยุทธ ชาสมบัติ (2) ประมวลภาพถ่ายเหตุการณ์สำคัญในความสัมพันธ์ 55 ปี ไทย-เปรู (3) การแสดงนาฏศิลป์ไทย และ (4) การแสดงมวยไทย ซึ่งผู้สนใจสามารถรับชมการถ่ายทอดสดดังกล่าวย้อนหลังได้ทาง https://www.facebook.com/thaiembassylima/videos/3903385443039349
 
3. เวลา 15.00 น. กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ จิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” โดยเอกอัครราชทูตสรยุทธ ชาสมบัติ นำคณะชุมชนคนไทยในเปรู รวมทั้งข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ พร้อมครอบครัว ร่วมกันจัดเตรียมของใช้ที่จำเป็นในการดำรงชีวิต เช่น เครื่องอุปโภคบริโภค ข้าวสาร อาหารแห้ง เป็นต้น รวมทั้งหน้ากากอนามัยที่ได้รับบริจาคจากนายณัฐพล ประคุณศึกษาพันธ์ กงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐเปรูประจำจังหวัดขอนแก่น เพื่อนำไปบริจาคให้แก่ศูนย์พักพิงผู้สูงอายุ “Virgen Del Carmen”
 
การจัดกิจกรรมดังกล่าวได้รับความร่วมมือโดยพร้อมเพรียงกันจากชุมชนคนไทยในเปรู รวมทั้งโรงเรียนนาฏศิลป์ Gopesvara และสมาคมมวยไทยประจำเปรู ในการร่วมกันเฉลิมฉลองวันสำคัญของชาติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร สถานเอกอัครราชทูตฯ จึงขอขอบคุณทุกท่านมา ณ ที่นี้

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ