ข่าวเด่น | Highlights ดูทั้งหมด
กิจกรรม Train the Trainers ด้านนาฏศิลป์ไทย
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลิมา ได้จัดกิจกรรมดังกล่าวเมื่อวันที่ 13 ส.ค. – 1 ต.ค. 2565 โดยมีนางสาวสลักจิต ทรรพสุทธิ ครูนาฏศิลป์ไทยจากโรงเรียนรักษ์ไทย กรุงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก เป็นผู้ให้การฝึกสอน
ดูทั้งหมด
ข่าวสารนิเทศ | Press Releasesดูทั้งหมด

26 ก.ย. 2565

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลิมา เรื่อง การจำหน่ายรถยนต์ส่วนกลาง (เพิ่มเติมจากประกาศฉบับแรก) โดยวิธีการขายทอดตลาด

21 ก.ย. 2565

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลิมา เรื่อง การจำหน่ายรถยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีการขายทอดตลาด

5 เม.ย. 2565

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลิมา ที่ 1/2565 เรื่อง แจ้งเตือนคนไทยเกี่ยวกับการชุมนุมประท้วงในเปรู

25 ก.พ. 2565

แจ้งที่อยู่อีเมลใหม่ของฝ่ายกงสุล

12 มี.ค. 2564

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลิมา ที่ 1/2564 เรื่อง การปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทางในต่างประเทศ

12 พ.ย. 2563

ประกาศสถานเอกอัครราชทูตฯ ที่ 5/2563 เรื่อง แจ้งเตือนคนไทยเกี่ยวกับการชุมนุมประท้วงในเปรู
ดูทั้งหมด
ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในต่างประเทศ