ข่าวเด่น | Highlights ดูทั้งหมด
การลงทะเบียนคนไทยประจำปี 2565
ขอความร่วมมือคนไทยที่พำนักอยูในเปรู โบลิเวีย โคลอมเบีย เอกวาดอร์ และเวเนซุเอลา ลงทะเบียนในแบบฟอร์มออนไลน์ของสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ทาง https://bit.ly/337zijD ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ดูทั้งหมด
ข่าวสารนิเทศ | Press Releasesดูทั้งหมด

28 ต.ค. 2564

ข้อมูลมาตรการและแนวปฏิบัติสำหรับคนไทยและคนต่างชาติที่ประสงค์จะเดินทางเข้าประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 2564 เป็นต้นไป

12 มี.ค. 2564

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลิมา ที่ 1/2564 เรื่อง การปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทางในต่างประเทศ

12 พ.ย. 2563

ประกาศสถานเอกอัครราชทูตฯ ที่ 5/2563 เรื่อง แจ้งเตือนคนไทยเกี่ยวกับการชุมนุมประท้วงในเปรู

28 พ.ย. 2562

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลิมา เรื่อง คำเตือนคนไทยที่พำนักในกรุงโบโกตา ประเทศโคลอมเบีย

15 พ.ย. 2562

ประกาศสถานเอกอัครราชทูตฯ เรื่องคำเตือนคนไทยเกี่ยวกับการเดินทางในโบลิเวีย

15 พ.ย. 2562

ขอเรียนเชิญชุมชนไทยในสาธารณรัฐเปรูเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรอง เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒
ดูทั้งหมด
ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในต่างประเทศ