ข่าวเด่น | Highlights ดูทั้งหมด
การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปค ครั้งที่ 1 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ณ กรุงลิมา
การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปค ครั้งที่ 1 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ณ กรุงลิมา
ดูทั้งหมด
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2566ดูทั้งหมด
ประกาศอุปทูตฯ เรื่อง ผลการลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนอกราชอาณาจักร

2 พ.ค. 2566

คำสั่งอุปทูตฯ ที่ ๙/๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการออกเสียงลงคะแนนทางไปรษณีย์และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

18 เม.ย. 2566

คำสั่งอุปทูตฯ ที่ ๘/๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจำที่เลือกตั้งนอกราชอาณาจักรและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

18 เม.ย. 2566

ดูทั้งหมด
ข่าวสารนิเทศ | Press Releasesดูทั้งหมด

22 มี.ค. 2567

การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปค ครั้งที่ 1 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ณ กรุงลิมา

12 ต.ค. 2566

ประกาศแจ้งเตือนคนไทย: ระวัง! ถูกหลอกให้เดินทางมาทำงานผิดกฎหมายในเปรู

10 ม.ค. 2566

มาตรการเดินทางเข้าประเทศไทยทางอากาศ ตั้งแต่วันที่ 10 ม.ค. 2566 เป็นต้นไป

4 ก.ค. 2565

มาตรการเข้าประเทศไทยสำหรับคนไทยและคนต่างชาติ (ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป)

4 เม.ย. 2565

ข้อมูลมาตรการและแนวปฏิบัติสำหรับคนไทยและคนต่างชาติที่ประสงค์จะเดินทางเข้าประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 2565 เป็นต้นไป

28 ก.พ. 2565

ข้อมูลมาตรการและแนวปฏิบัติสำหรับคนไทยและคนต่างชาติที่ประสงค์จะเดินทางเข้าประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. 2565 เป็นต้นไป
ดูทั้งหมด
ประกาศสถานเอกอัครราชทูตฯดูทั้งหมด
ที่ ๑๑/๒๕๖๖ เรื่อง ขอเรียนเชิญชุมชนไทยเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาส วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๖

22 พ.ย. 2566

ที่ ๗/๒๕๖๖ เรื่อง แจ้งเตือนคนไทยเกี่ยวกับการชุมนุมประท้วงในเปรู

19 ก.ค. 2566

ที่ ๓/๒๕๖๖ เรื่อง แจ้งเตือนคนไทยเกี่ยวกับสถานการณ์การเมืองในเปรู ฉบับที่ ๕

24 ม.ค. 2566

ดูทั้งหมด
ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในต่างประเทศ