ข่าวเด่น | Highlights ดูทั้งหมด
โครงการจัดเทศกาลอาหารไทยเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 40 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-เวเนซุเอลา
ระหว่างวันที่ 7-11 พฤษภาคม 2565 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลิมาและนาย Oscar de Guruceaga กงสุลกิตติมศักดิ์ ณ กรุงการากัส ได้ร่วมจัดโครงการจัดเทศกาลอาหารไทยเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 40 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-เวเนซุเอลา ณ กรุงการากัส เวเนซุเอลา
ดูทั้งหมด
ข่าวสารนิเทศ | Press Releasesดูทั้งหมด

5 เม.ย. 2565

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลิมา ที่ 1/2565 เรื่อง แจ้งเตือนคนไทยเกี่ยวกับการชุมนุมประท้วงในเปรู

25 ก.พ. 2565

แจ้งที่อยู่อีเมลใหม่ของฝ่ายกงสุล

12 มี.ค. 2564

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลิมา ที่ 1/2564 เรื่อง การปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทางในต่างประเทศ

12 พ.ย. 2563

ประกาศสถานเอกอัครราชทูตฯ ที่ 5/2563 เรื่อง แจ้งเตือนคนไทยเกี่ยวกับการชุมนุมประท้วงในเปรู

28 พ.ย. 2562

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลิมา เรื่อง คำเตือนคนไทยที่พำนักในกรุงโบโกตา ประเทศโคลอมเบีย

15 พ.ย. 2562

ประกาศสถานเอกอัครราชทูตฯ เรื่องคำเตือนคนไทยเกี่ยวกับการเดินทางในโบลิเวีย
ดูทั้งหมด
ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในต่างประเทศ